Ubytovací řád / informace k pronájmu

Pronajímatel: Hotel Helios s.r.o.,

Hotel Helios s.r.o., Wellness & Relax Resort Helios

pronajímá chalupu Chiranka Lipová-lázně 505, 790 61 za účelem skupinového ubytování a poskytne ubytování hostu, který se prokáže platným dokladem totožnosti. Objednavatel má k dispozici veškeré společné prostory chalupy a počet pokojů dle počtu objevných lůžek. Chalupu mohou využívat pouze ubytované osoby.

 

 • Host při příjezdu sepíše s ubytovatelem ubytovací protokol.
 • Host si přebírá v den příjezdu chalupu Chiranka kompletně uklizenou a připravenou k ubytování.
 • Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být v chalupě ubytovány (včetně dětí bez rozdílu věku). Vyšší počet osob bez předchozího souhlasu a doplatku ubytovatel neubytuje.
 • Vybavení chalupy Chiranka je host povinen užívat tak, aby nezpůsobil pronajímateli škody. V celé chalupě je  nutno udržovat čistotu a pořádek.
 • Host chalupy Chiranka je povinen svým počínáním předcházet nebezpečí poškození chalupy či jeho vybavení a dále předcházet vzniku požáru, a to po celou dobu pobytu.
 • Host je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování řádně, bez souhlasu pronajímatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
 • Lze používat jen elektrospotřebiče, které jsou ve vybavení chalupy a vlastní sloužící k osobní hygieně (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony.
 • Poplatek za psa 300 Kč/noc (maximálně 3 psi střední velikosti). Psi nesmí zůstávat bez dozoru sami v chalupě.
 • Z bezpečnostních důvodů host nenechává děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí.
 • Host dodržuje noční klid od 22:00 do 6:30 hodin.
 • Před opuštěním chalupy Chiranka je třeba zavírat okna a zamykat dveře.
 • V případě poškození vybavení a zařízení chalupy Chiranka je host povinen tuto skutečnost nahlásit na recepci hotelu Toč. Způsobené škody budou účtovány.
 • Host je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou náhradu škody.
 • V případě závad, poruch či havarijních situací na provozním vybavení objektu, je host povinen ihned kontaktovat ubytovatele a dohodnout se na způsobu a časovém rozmezí opravy. Ubytovatel vždy jedná se snahou o co nejrychlejší odstranění problému. Ubytovatel si vyhrazuje právo v nutných případech vstoupit do rekreačního objektu během pobytu.
 • Při zásadním, popřípadě opakovaném porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo přerušit pobyt.
 • V celé chalupě Chiranka je přísný zákaz kouření.

 

       Příjemný pobyt přeje Hotel Helios s.r.o., Wellness & Relax Resort Helios.

Projekt - fotovoltaické elektrárny | Ochrana osobních údajů | Regionální slevové karty | Ubytovací řád | Pro děti | Restaurace Helios | Baby-sitting | Partneři | Informace na pokojích hotel Helios | Informace na pokojích hotel TOČ | Tipy na výlet

Hotel Helios s.r.o. 2009-2024 všechna práva vyhrazena | Změnit nastavení cookies

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign