Rejvíz

Rejvíz patří mezi Národní přírodní rezervace v Hrubém Jeseníku a je známá především díky rozsáhlým rašeliništím, krásné přírodě a mechovým jezírkům. Plocha velkého jezírka je 1 692 m2, hloubka 2 - 3 m a objem je 4 048 m3. Rašeliniště vzniklo v postglaciálu a jeho vyjímečné přírodní prostředí se zachovalo díky stálým klimatickým poměrům ( průměrná roční teplota 5,6 st.C, roční srážky
1 400 mm, nadmořská výška 720 - 770 m ). Typická rašelinná vegetace je zastoupena i původní borovicí blatkou, břízou karpatskou a smrkovými porosty.
Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko je určena pouze pro pěší návštěvníky. Vstup k velkému mechovému jezírku je zpoplatněn a vede cca 0,5 km přes rašeliniště po haťovém chodníku.

Jak se k nám dostanete

Autem - z Jeseníku na ulici Šumperská(I/44) odbočte ve směru na Šumperk doleva přes kamenný most a pokračujte po II/453 na Rejvíz. Zaparkujte hned po vjezdu do osady, parkoviště se nachází naproti Penzionu Rejvíz po levé straně. Odtud se můžete vydat k mechovému jezírku buď po žluté turistické značce Žl 70, nebo po asfaltové silnici zpět na Jeseník a z té odbočit na modrou turistickou značku M 42 (Dětřichov - Rejvíz)

Autobusem - z Jeseníku na Rejvíz, zastávka Zlaté Hory, Rejvíz - zotavovna
Vlakem - železniční stanice Jeseník, dále autobusem z autobusového nádraží, nebo pěšky - po modré  (M42),zelené (Z54), červené (Č36) nebo žluté (Žl 67) turistické značce
Pěšky - červená turistická značka Č 36 Jeseník - Rejvíz přes Zlatý chlum, chlapecké skály,  Bleskovec, Rejvíz rozcestí u hájovny

Personal data protection | Regional discount cards | Accommodation rules | For children | Restaurant Helios | Partners | Tips for trips

Hotel Helios s.r.o. 2009-2024 all rights reserved | Change cookie settings

Webdesign

logo-hexa

HexaDesign